SÖK OCH JÄMFÖR INNAN DU HYR

Miljömärkning

 

Miljömärkning

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra – och uppmana – till hållbarare konsumtion i Sverige.

Märkningen Miljönär Vänlig är framtagen av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner.

Hyrkanalen är stolta över denna märkning och att arbeta för en mer hållbar miljö !