SÖK OCH JÄMFÖR INNAN DU HYR

GRÄVMASKIN

Bild för kategori - GRÄVMASKIN

GRÄVMASKIN

Grävmaskin används för grävning och rivning. Stora grävmaskiner är utmärkta för tillämpningar med omfattande schaktning och tunga lyft.
PRODUKTERPris från
(a)Grävmaskin 350 kg - 1,1 ton988,00Visa produkt
(b)Grävmaskin 1,2 ton - 1,9 ton800,00Visa produkt
(c)Grävmaskin 2,0 ton -2,8 ton1400,00Visa produkt
(d)Grävmaskin 3 ton - 5 ton2113,00Visa produkt