SÖK OCH JÄMFÖR INNAN DU HYR

Vår blogg

Bygga altan

 

För en nybörjare är det ett ganska stort projekt att bygga en altan. Att bygga en altan kräver bra verktyg, i alla fall om du vill spara tid och energi.

Men att vara en "gör det självare" ger dig en otrolig stolthet och en ny lärdom när din altan är klar. Att få bjuda in nära och kära och avnjuta en härlig sommarkväll tillsammans på din nybyggda altan ger en enorm glädje. 

 

Placering & grundarbete

Börja med att bestäm vart din altan ska placeras och mät ut hur stor din altan ska vara, därefter gör en ritning där du sätter ut måtten och planerar för stödjepunkter.

Med stödjepunkter menas betongplintarna där man sätter stolpar eller lägger bärlinor som man sedan använder för att skruva golvtrallen i.

Beroende på om du ska bygga en låg altan med detta menas det att altanen vilar direkt på trädgårdsplattorna och är därmed i marknivå eller om du ska bygga en hög altan där det behövs nedgrävda plintar. En hög altan kräver lite mer arbete än en låg altan, men här finns det alternativ att ta in företag som sätter markskruvar då slipper du momentet nedgrävda plintar.

Vad man än bygger är grunden viktigast, denna beskrivning utgår från att en hög altan ska byggas. Oavsett vilken typ av underlag det är ska plinten nå ett fast underlag. Vilket gör att om jorden består av jord och sten räcker det med ett djup på 50 – 70 cm, detta mått har dem flesta färdiga plintarna du köper.

Men är jorden porös och mullrik behöver hålet vara djupare och då får man gjuta egna plintar av grovbetong i ett gjut rör av papp och därefter sätter man fast fästjärn eller plintskor som fäste för stolparna, som då kan mått anpassas. Syftet är att plintarna ska stå stadigt.

• Mät upp altanens tänkta storlek, sätt markeringar i hörnen och kryss mät eftersom vinklarna är räta ska diagonalerna vara lika långa.

• Gräv hål här kan man med fördel använda en jordborrsmaskin. I hålet häller du lite grus i botten och sänker ner plintarna och fyller på med jordmassan.

• För att säkerhetsställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Använd ett vattenpass för att se att plintarna överkant hamnar i samma höjd (i våg).

Oftast bygger man altanen i anslutning till huset. Då kan man med fördel fästa en bärlina (en regel som bär upp trallgolvets skruvreglar) mot huset. Det innebär att man har stödjepunkter vid husfasaden klara. Men tänk på att anpassa infästningen efter väggtyp på huset.

• Placeringen av bärlinan anpassas så att det finns plats för golvtrall.

• På plintarna monteras stolpar med hjälp av träskruv, för att kontrollera att dessa är lodräta använd ett vattenpass.

• Hur hög altanen ska vara över marken avgör hur höga stolparna ska vara. Ett tips är att göra stolparna högre än vad dom ska vara och istället kapa dem när ytterramen är monterad. Men ska man bygga ett räcke runt altanen kapar man inte stolparna utan låter istället stolparna sticka upp drygt en meter.

• Fäst bärlinor runt hela konstruktionen och parallellt med väggen. Behöver bärlinorna skarvas gör man det över en stolpe, detta görs för att det är viktigt för stabiliteten i konstruktionen.

• Innan du fäster bärlinorna i stolparna, kryssmät och kontrollera att alla mått stämmer och att allt är i våg. Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av 600 mm. Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna.

• Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor. Eftersom regeln inte ska ligga i botten på balkskon så fäst balkskorna i bärlinan med en rostfri ankarskruv så blir det en bra distans under regeln.

Nu är det dags för att lägga golvtrallen

• Lägg trallgolv av tryckimpregnerat trallvirke på trädäckets stomme och rama in med en fris för att få en snygg golvyta utan synligt ändträ.

• Skruva därefter fast brädorna. Börja utifrån och fortsätt sedan in mot väggen. Lämna ca 3–6 mm mellanrum mellan brädorna för att de ska kunna svälla, för att få till mellanrummet kan man exempelvis använda en 3-tumsspik eller en vinkelhake. Vinkelhaken kan man också använda om man vill ha raka och snygga skruvrader.

• Tänk på att skarvar alltid ska placeras över en regel. För att få en tät och fin skarv kan du rensåga ändarna i 90 graders vinkel.

• För att undvika att ändträ spricker när du skruvar i det kan du förborra.

• Vänta med att skruva fast de två sista brädorna invid väggen. Mät och klyv vid behov den sista brädan.

• Använd en cirkelsåg när trallens ändar ska rensågas.

« Visa alla nyheter