SÖK OCH JÄMFÖR INNAN DU HYR

Vår blogg

Nu är det snart dags att JAS- beskära

               Beskärning under JAS - perioden

Nu är det snart dags för att beskära träd och buskar, visste du att ett träd eller en buske har lika stort rotsystem under marken som grenverk ovan jorden.

Vilket betyder att när du klipper bort det som finns ovan jorden kommer växten att skjuta ut nya skott för att ta igen förlusten så på kort tid kommer den att bli lika stor som innan beskärningen.

 

 

Därför ska du beskära under JAS-perioden (Juli, Augusti,September):

  • För träd som behöver gallras och/eller beskäras hårt - minskar antalet nya skott kommande vår. 
  • Träd som savar extra tidigt, som plommon, körsbär, prydnadskörsbär, björk och lönn, beskärs på hösten – om det behövs. 
  • Ju längre norrut desto bättre är det att sensommarbeskära.

För bara 20-25 år sedan var det i stort sett vårvintern som gällde för nästan all beskärning med några få undantag. Men forskning och praktiska försök har visat att så gott som alla vedartade träd och buskar mår mycket bättre av att beskäras på sensommaren och hösten, då det är fullfart på tillväxten och såren efter beskärningen läker snabbt. 

Anledningen till att man för 20-25 år sedan beskärde på vintern eller tidig vår var att trädgårdsmästaren då hade gott om tid för beskärning då jorden var frusen och ingenting växte. Men som sagt var är den bästa tiden att beskära på sommaren eller tidig höst.

Fruktträd som äpple och päron tål vårbeskärning 

 

 

 

« Visa alla nyheter